Bestyrelse

Formand
Jette Skott Kristensen
2169 5001
Mail

Næstformand
Kim Eriksen
3037 4339
Mail

Kasserer
Kirsten E. Pedersen
2144 3056
Mail
           
Baneudvalgsformand
og sekretær
Anders Quist Hermann
4064 0491
Mail
Sportsudvalg
Carsten Gasbjerg Holt
3159 2121
Mail

Service & aktiviteter
Jørgen Christian Lyhne
2337 3011
Mail

           
Koordinator
Klubber i Klubben
Else Pedersen
2163 7038
Mail
1. suppleant
Preben Christensen
2710 7038
Mail
2. suppleant
Jan Madsen
2777 2333
Mail
Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS