Lokalregler


Hul 7 - Foto: Ellen Julsgaard
 

LOKALREGLER

 
1. BANEMARKERINGER  
  Hvide pæle Out of bounds
  Gule plader Vandhazard
  Røde plader Parallel vandhazard
  Blå pæle Areal under reparation
  Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud
2. Ved spil af 15. hul er 12. hul out of bounds. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.
3. Stier med stenmel er kunstigt overfladebelagte. Lempelse efter Regel 24-2b.
Alle andre veje og stier er integrerende dele af banen.
4. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.
5. For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke spillerens spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
6. Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spiller, spillerens partner eller modstander, deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER
Hulspil   = Tab af hul
Slagspil = 2 straffeslag
FAIRWAY-MARKERINGER
Blå plade   50 m
Rød plade 100 m
Gul plade 150 m
Alle mål er midt fairway - midt green.
HENSYN TIL ANDRE SPILLERE
Spillere må ikke søge i fem minutter, inden der vinkes igennem. Spillere må ikke fortsætte spillet, før de passerede spillere er uden for rækkevidde.
FORTRINSRET PÅ BANEN
Greenkeeperen har altid fortrinsret på banen.
 
Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS