Lokalregler


Hul 18 - Foto: Ellen Julsgaard
 

LOKALREGLER

 
1. BANEMARKERINGER  
  Hvide pæle Out of bounds
  Røde plader og pæle Strafområde
  Blå pæle Areal under reparation
  Blå pæle med grøn top Område med spilleforbud
2. Alle pæle og farvede plader på banen, som angiver afstande eller afgrænsninger, behandles som ikke-flytbare forhindringer - lempelse uden straf efter Regel 16.1.
3. Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.
4. Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 12 og 15, er kun gældende ved spil af hul 15. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16.1.
STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER - Den Generelle Straf
Hulspil   = Tab af hul
Slagspil  = 2 strafslag
FAIRWAY-MARKERINGER
Blå plade   50 m
Rød plade 100 m
Gul plade 150 m
Alle mål er midt fairway - midt green.
HENSYN TIL ANDRE SPILLERE

I Brande Golfklub spiller vi »Ready-Golf«.
Slå dit slag når du er klar og uden gene for dine medspillere.

En langsommere bold skal altid lukke hurtigere bolde igennem.

Spillere, som søger efter en bold, der ikke let kan findes, skal straks vinke bagfra kommende spillere igennem, når søgningen begyndes. Handlingen kan ikke tilbagekaldes af de ledende, selv hvis bolden findes. Spillet kan fortsættes, når de spillere, der er vinket igennem, har passeret og er uden for rækkevidde.
FORTRINSRET PÅ BANEN
Greenkeeperen har altid fortrinsret på banen. Vis venligst hensyn!
 
Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS