Lokalregler


Hul 7 - Foto: Ellen Julsgaard

 

LOKALREGLER

 
1. BANEMARKERINGER  
  Hvide pæle Out of bounds
  Gule plader Vandhazard
  Røde plader Parallel vandhazard
  Blå pæle Areal under reparation
  Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud
2. Ved spil af 15. hul er 12. hul out of bounds. ved spil af alle andre huller er disse hvide 
pæle ikke-flytbare forhindringer.
3. Stier med stenmel er kunstigt overfladebelagte. Lempelse efter Regel 24-2b.
Alle andre veje og stier er integrerende dele af banen.
4. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.
Straf for overtrædelse af lokale regler:
♦ Hulspil = tab af hul
♦ Slagspil = 2 straffeslag
 
FAIRWAY-MARKERINGER
Blå plade   50 m
Rød plade 100 m
Gul plade 150 m
 
HENSYN TIL ANDRE SPILLERE

I alles interesse skal spillet foregå uden ophold. Ingen må spille, før spilleren foran er uden for rækkevidde.
Spillere, der søger efter en bold, skal - så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes - give tegn til spillere bagved, at de kan passere.
Spillere må ikke søge fem minutter, inden der vinkes igennem. Spillere må ikke fortsætte spillet, før de passerende spillere er uden for rækkevidde. Når spillet af et hul er afsluttet, skal spillerne omgående forlade green.

FORTRINSRET PÅ BANEN

Greenkeeperen har altid fortrinsret på banen. En match, som spiller en hel runde, har ret til at gå igennem en match, som spiller et mindre antal huller.
Hvis en match ikke holder sin plads på banen og taber mere end et hul efter spillerne foran, skal den tillade den efterfølgende match at gå igennem.

OPSLÅEDE GRÆSTØRV OG BOLDNEDSLAGSMÆRKER

En spiller skal through the green sørge for, at enhver af ham opslået græstørv omgående lægges tilbage og presses ned. Dette gælder også på tee-stederne, samt at enhver skade på green - forårsaget af bolden eller spilleren selv - omhyggeligt udbedres.

BRUG AF AFSTANDSMÅLER
Der må benyttes udstyr udelukkende til afstandsmåling (Decision 14-3/0.5). Udstyr, som kan måle andet end afstand (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, temperatur etc.) må under en fastsat runde ikke anvendes, selvom disse funktioner
ikke benyttes. Dette er i strid med Regel 14-3.
♦ Overtrædelse af denne lokalregel: Diskvalifikation
 
 
Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS