Baneinfo

Publiceret d. 10. nov 2023

Fra mandag den 13. november og de næste to-tre måneder vil der - grundet arbejdet med etablering af vanding på fairways - være et hul, som er lukket for spil i hverdagene.

Når du på teestedet ser et skilt med, at et hul er lukket, bedes du gå videre til næste hul.

OBS! Alle huller vil være fuldt spilbare i weekender (på hverdage er der ½-greenfee = 175 kr.).

- Vi takker på forhånd for forståelsen ...!

BestyrelsenPubliceret d. 24. okt 2023
I forbindelse med etablering af vandingsanlæg skal entreprenøren fra tirsdag den 24. oktober etablere vanding på teesteder.

Du vil derfor i den kommende tid opleve, at teestedsmarkeringer - på et enkelt hul ad gangen - kan være flyttet ud til siden fra det oprindelige teested. Banen spilles fortsat i fuld længde, og der kan fortsat handicapreguleres.

Tak for forståelsen
BANEUDVALGET

PS! Nedenstående midlertidige lokalregler er stadigt gældende.Publiceret d. 30. aug 2023
Fra torsdag den 31. august 2023 og indtil andet meldes ud, er følgende midlertidige lokalregler gældende:
Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse én gang uden straf, ved at markere og placere bolden i et lempelsesområde, der:
• har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted
• er på størrelse med en køllelængde
• er i det generelle område, ikke nærmere hullet
  Bolden må renses.

Oplæg af bolden på fairway og tættere klippede arealer skal ske efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.
- Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

I det generelle område behandles områder med skader forårsaget af fugle som areal under reparation, hvorfra der er
mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1b.

Det er tilladt at tage lempelse fra dette område ved at droppe bolden inden for 1 køllelængde fra nærmeste punkt for fuld lempelse
i det generelle område, og ikke nærmere flaget.
- Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel:
Generel straf efter Regel 14.7a.

Da banen er sårbar i denne tid efter megen nedbør, henleder vi opmærksomheden på følgende:
• Ret nedslagsmærker op på greens - naturligvis dit eget, men også gerne andres
• Læg turf på plads på hele banen

I tilfælde af rimfrost på greens spilles der til vintergreens.
- Tak for, at du viser hensyn til golfbanen og greenkeeperne ...!


Med venlig hilsen

BANEUDVALGET

Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS