Baneinfo

Publiceret d. 13. jan 2021

Handicapregulering er suspenderet fra den 13. januar, og det vil blive meldt ud, når det igen er muligt.Publiceret d. 3. nov 2020
Fra torsdag den 5. nov. og indtil videre er følgende gældende:

Der er indført forbud mod kørsel med golfbuggy og motoriseret golfscooter, og det er kun Baneservice, der har tilladelse til at køre på banen. - Dette varer, indtil andet meldes ud.

Al færdsel med elvogne og trolleys skal foregå hensynsfuldt og ansvarligt.
♦ Hold god afstand til teesteder, greens og bunkers
♦ Kør IKKE på forgreens eller mellem greens og bunkers
♦ Hvor stier forefindes, skal disse benyttes
♦ Færdes IKKE inden for de afmærkede områder

3. og 10. green lukkes for spil, indtil andet meldes ud.
- Der spilles til vintergreen på disse huller.

Der indføres vinterteesteder på udvalgte huller, hvor de ordinære teesteder er ekstra sårbare.

OBS! Handicapregulering kan fortsat foretages.Publiceret d. 14. okt 2020
Fra og med den 15. okt. 2020 og indtil andet meldes ud, skal bolden lægges op på fairway og tættere klippede arealer.

En bold, som ligger på fairway eller tættere klippede arealer, må - efter denne er markeret - renses og SKAL herefter genplaceres inden for et scorekorts bredde, hvorfra den blev løftet - dog ikke nærmere flaget.
Straffen for overtrædelse af denne regel er ét strafslag!

Oplæg af bolden på fairway og tættere klippede arealer skal ske efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Tak for, at du viser hensyn til golfbanen og greenkeeperne ...!

Med venlig hilsen
BANEUDVALGET

Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS